Aktuální stav projektu
20.04.2011 | Informace od investora stavby (SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň)
Na základě schválené Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov - Plzeň na Ministerstvu dopravy byla zadána studie na prověření kapacity stávající tratě č. 171 Praha -Beroun a rozsah její optimalizace, jako I. fáze Komplexního řešení Praha -Beroun v rámci III.TŽK s termínem dodání studie k 31.5.2011.

II.fáze Komplexního řešení Praha - Beroun v rámci III.TŽK, jak vyplývá ze schválené Studie proveditelnosti, bude dopracování variant nového železničního spojení Praha - Beroun z Technické studie s cílem zajistit územní ochranu ve výrazně urbanizovaném území s následným zahájením přípravy zvolené varianty nového spojení jako vyřešení nedostatečné kapacity na již optimalizované trati č.171z Prahy do Berouna.