Dokončen investiční záměr stavby
16.07.2009 | V březnu 2009 byl dokončen investiční záměr v podrobnosti přípravné dokumentace stavby "Praha - Beroun, nové železniční spojení, doprovodné stavby".
V březnu 2009 byl dokončen investiční záměr v podrobnosti přípravné dokumentace stavby "Praha - Beroun, nové železniční spojení, doprovodné stavby".

Stavba obsahuje úpravy na okolní železniční síti SŽDC a vlečky Lomy Mořina s.r.o., které jsou nutné pro přepravu vytěžené rubaniny a betonových segmentů ostění po železnici. Jde především o modernizaci zabezpečovacího zařízení v úsecích Beroun Závodí - Hýskov, Nučice - Beroun závodí  a na vlečce Lomy Mořina s.r.o. v úseku Nučice - Hořelice - Tachlovice - Kuchař - Trněný Újezd. Dále stavba obsahuje sdělovací zařízení v Nučicích a na vlečce Lomy Mořina. V Loděnici bude doplněna v minulosti snesená výhybka.

(hip)