Dokončen projekt geotechnického průzkumu.
25.07.2008 | V červnu byl dokončen koncept projektu podrobného geotechnického průzkumu pro tunel Barrandov. Zpracovatelem projektu je Stavební geologie - Geotechnika a.s.
Součástí průzkumu budou i průzkumné štoly Malá Chuchle a Tachlovice, které jsou navrhovány v místě budoucích přístupových tunelů.

V rámci prací na tomto projektu bylo provedeno parametrické geofyzikální měření na vybraných místech tunelu. Získané výsledky významným způsobem doplnily podklady pro zpracování tohoto projektu.

Vlastní průzkum obsahuje zejména:
  • geofyzikální práce (metody gravimetrie, reflexní seismika, refrakční seismika, dipólové odporové profilování, odporová hluboká tomografie, magnetometrie)
  • hydrogeologické práce (hydrogeologické bezjádrové vrty, odběry vzorků z vybraných domovních studní, pramenů, vodotečí, monitoring režimu podzemních vod)
  • inženýrskogeologické práce (jádrové vrty)
  • geotechnický průzkum v průzkumných štolách (vrtné práce, odběry vzorků, terénní zkoušky a měření, hydrogeologické práce, sledování ražeb, měření deformací)
  • tektonická analýza
  • zpětná analýza
Doba realizace průzkumu je odhadována na necelé tři roky.

(hip)