Dokončena aktualizace přípravné dokumentace 07/2009
05.08.2009 | V červenci 2009 byla dokončena první úprava přípravné dokumentace, jejímž předmětem bylo zapracování změn v přípravě projektu od odevzdání v 10/2007.
Předmětem úpravy dokumentace bylo jednak zapracování požadavků Hasičské záchranné služby civilní i drážní, úprava návrhu v obci Svatý Jan pod Skalou a Tachlovice po projednání s obcemi, úprava zabezpečovacího zařízení v tunelu Barrandov a dále vypuštění výhledové odbočky Beroun pro pokračování VRT dále na Plzeň.

Na základě požadavků HZS byly rozšířeny přístupové komunikace v portálům a do tunelů byl doplněn liniový detekční hlásič. což je optický kabel reagující na vysoké teploty.

Z aktualizace bezpečností koncepce tunelu vyplynul požadavek na doplnění hasícího a evakuačního vlaku do výzbroje HZS SŽDC s.o. Pro tento vlak i pro ústředí HZS SŽDC s.o. je v prostoru stanice Praha Krč navrženo vybudování Integrovaného záchranného centra HZS SŽDC pro celou Prahu se všemi potřebnými provozy. Dále budou složky HZS SŽDC dovybaveny speciální hasící technikou pro zásah v tunelu.

Ve Svatém Janu pod Skalou byla upravena trasa výtokového potrubí pro čerpání vod z tunelu dle požadavku obce.

Návrh zabezpečovacího zařízení v tunelu Barrandov byl ve své koncepci změněn na automatický blok s potřebnými softwarovými úpravami pro zajištění bezpečnosti cestujících během mimořádných událostí.

Na základě zpracovávané studie pokračování VRT z Berouna směrem na Plzeň bylo investorem rozhodnuto o vypuštění výhledové odbočky Beroun, neboť případné pokračování VRT do Plzně bude vedeno prostorem dnešní stanice Beroun.

(hip)