Dokončena aktualizace přípravné dokumentace 11/2009
21.12.2009 | V listopadu byla dokončena aktualizace přípravné dokumentace spočívající v přemístění přístupového tunelu Chuchle.
Na základě projednání s místní samosprávou a následné úpravě postupu a organizace výstavby byl přístupový tunel Chuchle přemístěn od Branického mostu (mostu Inteligence) do prostoru za trakční měnírnou Chuchle.