Studie rekultivace lomu Holý Vrch
05.05.2008 | V dubnu 2008 byla dokončena studie rekultivace lomu Holý Vrch, která spočívá v zavezení vytěženého lomu rubaninou z těžby tunelu Barrandov. Zpracovatelem studie s názvem "Studie urbanisticko - krajinářské úpravy a rekultivace lomu Holý Vrch" je Architektonický a projekční atelier Ing. Arch. Petr Šafránek.
Kapacita lomu je cca 6,5 mil. m3. Výhodou tohoto lomu je jednak krátká vzdálenost od staveniště v Tachlovicích a jednak možnost dopravy rubaniny až téměř k lomu po železnici (vlečka Lomy Mořina).

Po zavezení lomu proběhne ozelenění celé plochy, výstavba turistických cest s možností instalace naučné lokality - geologického venkovního minimuzea (lapidárium).

(hip)