Technická studie
22.12.2009 | V listopadu byly započaty práce na nové technické studii, jejímž hlavním cílem je nové prověření povrchových variant nové tratě mezi Prahou a Berounem.
Z důvodů vysokých nákladů na stavbu nové tratě z Prahy do Berouna v podobě přípravné dokumentace (to je z dlouhým tunelem Barrandov délky téměř 25 kilometrů) jsou znovu prověřovány povrchové varianty nové tratě. Jde o varianty, které se snaží z Prahy z údolí Vltavy tunelem co nejdříve vystoupat na povrch v prostoru Rudná - Nučice - Tachlovice, následně maximálně sledovat terén než mezi Loděnicí a Berounem opět sklesají tunelem do údolí Berounky.

Tyto vysokorychlostní varianty mají v Praze a v Berouně stejný průběh jako tunelová varianta z přípravné dokumentace (tedy napojení na stávající trať Praha Smíchov - Řevnice a napojení na stanici Beroun). Maximální stoupání nové tratě je 16 promile. Maximální rychlost je pak volena 200 km/h s výhledem (po úpravě převýšení v obloucích) 250 km/h.
Jednou z variant je i návrh konvenční tratě s maximálním stoupáním 25 promile a maximální rychlostí 200 km/h.

Povrchové varianty budou porovnávány multikriteriální analýzou s variantou tunelovou z přípravné dokumentace a s variantou tunelovou s přemostěním údolí Loděnice.

Cílem studie je ověřit, zda by mohly existovat levnější varianty nové železniční tratě z Prahy do Berouna a odhadnout, nakolik jsou průchodné z hlediska jejich projednávání.