Odkazy

Webové stránky projektu - www.praha-beroun.cz

Investor stavby Správa železniční dopravní cesty s.o. - www.szdc.cz

Generální projektant stavby SUDOP PRAHA a.s. - www.sudop.cz

Státní fond dopravní infrastruktury - www.sfdi.cz