Aktuality
20.04.2011
Aktuální stav projektu
Informace od investora stavby (SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň)
22.12.2009
Technická studie
V listopadu byly započaty práce na nové technické studii, jejímž hlavním cílem je nové prověření povrchových variant nové tratě mezi Prahou a Berounem.
21.12.2009
Dokončena aktualizace přípravné dokumentace 11/2009
V listopadu byla dokončena aktualizace přípravné dokumentace spočívající v přemístění přístupového tunelu Chuchle.
05.08.2009
Dokončena aktualizace přípravné dokumentace 07/2009
V červenci 2009 byla dokončena první úprava přípravné dokumentace, jejímž předmětem bylo zapracování změn v přípravě projektu od odevzdání v 10/2007.
16.07.2009
Dokončen investiční záměr stavby
V březnu 2009 byl dokončen investiční záměr v podrobnosti přípravné dokumentace stavby "Praha - Beroun, nové železniční spojení, doprovodné stavby".
25.07.2008
Dokončen projekt geotechnického průzkumu.
V červnu byl dokončen koncept projektu podrobného geotechnického průzkumu pro tunel Barrandov. Zpracovatelem projektu je Stavební geologie - Geotechnika a.s.
10.07.2008
Dokončena studie úprav okolní železniční sítě
V červnu 2008 byla dokončena studie "Nároky stavby Praha - Beroun, nové železniční spojení na okolní železniční síť". Zpracovatelůem studie byl SUDOP PRAHA a.s.
05.05.2008
Studie rekultivace lomu Holý Vrch
V dubnu 2008 byla dokončena studie rekultivace lomu Holý Vrch, která spočívá v zavezení vytěženého lomu rubaninou z těžby tunelu Barrandov. Zpracovatelem studie s názvem "Studie urbanisticko - krajinářské úpravy a rekultivace lomu Holý Vrch" je Architektonický a projekční atelier Ing. Arch. Petr Šafránek.
13.02.2008
Projekt geotechnického průzkumu
Na začátku ledna 2008 bylo započato se zpracováním projektu podrobného geotechnického průzkumu.
15.01.2008
Naplňování stránek informacemi

Webové stránky jsou postupně naplňovány informacemi.

21.11.2007
Spuštění webový stránek
Dne 21.11.2007 byl spuštěn testovací provoz webových stránek.