Diskuse
Your post
Jméno
E-mail
Kontrolní pole
  You must read and type the 3 chars within 0..9 and A..F
Text vyobrazený na obrázku přepište do textového pole a potvrďte tlačítkem "Odeslat".
    
Záznamů: 181-200 z 240
03.12.2008 | Pavel Halla   E-mail
Dobrý den, tomuto projektu osobně velice fandím nejen proto, že trasu Plzeň-Praha denně využívám, jsem z Plzně. Budu Vám v budoucnu rád k dispozici, co se týče podrobnějších infomací v rámci SŽDC. Jen se, prosím, pokud možno, v rámci zachování dobrých mravů :-) , podepisujte celými jmény. Nikomu to neublíží. Děkuji. Pavel Halla, tiskový mluvčí SŽDC.   
02.12.2008 | qěcy   E-mail
Jak je to s financováním stavby? Už jsou na to připraveny peníze, nebo se ještě neví?
18.11.2008 | Zapa   E-mail

-FN-:  Já si nemyslím, že by nahlodání oblouku nějak souviselo s maratonem. Zkrátka řidiči kamionů dost často neodhadnou tu výšku, na kterou upozorňuje mmj. i značka a "narvou to tam". Předsunutá zábrana je dobrá věc, bohužel pokud za volantem kamionu bude sedět člověk, tak to mnohdy bude k ničemu. To by musela být v úrobni skla kabiny...

Mmch, když se tady řeší nahlodání oblouku, běžte se podívat, jak je "nahlodán" jeden pilíř hned vedle trati. Tam jim snad došel beton, nebo co, že je tam taková díra.

 

Když už Diametr, tak ne určitě ve Vaší navrhované podobě, s vyústěním mezi 1. a 2. tunelem. Za prvé by se to tam možná ani nevešlo a za druhé by to nejspí narazilo na problém s křížením spojky metra A-C.

 

K návrhu výstupu trati u Sv.Jana asi toto. Původně se s tím i počítalo, jenže odpor byl, pokud vím, tak velký, že se hledala jiná varianta. A přiznejme si, co by asi tak bylo vidět, při uvažované rychlosti? Nebyly by kolem trati vystavěny protihlukové stěny, jak se teď bohužel všude děje?

14.11.2008 | -FN-   E-mail

Ohlodaný mostní oblouk

Základ ohlodání oblouku patrně vznikl toho dne, kdy byl na polovině Strakonické, bohužel té bližší řece, vyloučen provoz kvůli maratonu. Automobily byly obousměrně převedeny na část dále od řeky, čímž byla vyšší vozidla nucena ve směru z centra jet pod kritickou částí oblouku. Podobný problém by mohl být způsoben také požadavkem na jízdu nákladních automobilů v "nejpomalejším" pruhu, naštěstí však jde o městský úsek, kde toto není třeba uplatňovat. Řešení se nabízí v instalaci předsunutých zábran, jaké jsou například na Rašínově nábřeží a ve Svobodově ulici před železničním mostem na Výtoni.

 

Ztrojkolejnění úseku Vyšehrad - Smíchov

Památkově přijatelným řešením by bylo rozšíření mostu ve stávající podobě - tedy tři nové, širší ocelové oblouky na rozšířených pilířích, plus rozšíření navazujících viaduktů na úkor šířky souběžných ulic, což by nemělo představovat vážnější problém. Jedinou konstrukční změnou by bylo usazení průběžného kolejového lože na most, aby byl snížen hluk z projíždějících souprav - to lze z hlediska památky přijmout jako přiměřený a podstatu konstrukce mostu neměnící zásah v zájmu klidu v oblasti. Dále by bylo možné, v případě realizace podzemních nástupišť hlavního nádraží a diametru vedeného nikoli přes Karlovo náměstí, nýbrž pod vinohradskými tunely s vyústěním do středu společného portálu mezi dnešní I. a II. tunel, ztrojkolejnit spojení z Vyšehradu do tunelů a zdvojkolejnit spojení do Vršovic.

Trasa celá pod zemí

Možná ne pro obec Svatý Jan pod Skalou (i když zde geometricky narostl provoz automobilů, takže o klidu nemůže být řeč), ale pro železniční cestující a celkovou estetiku i bezpečnost provozu je velká škoda, že koleje nepřekonávají údolí ve zmíněné obci po mostě. Jednak by cestující neměl pocit tak dlouhé podzemní dráhy, za druhé by se tunel lépe odvětrával a za třetí by se z něj lépe unikalo. Nevím ovšem, zda by byla reálná varianta, která by neprocházela krasovou oblastí a zároveň mohla být krátce vyústěna na povrch, ať už ve formě mostu či tzv. galerie, s výhledem do údolí. Bylo by to krásné.

31.10.2008 | HIP   E-mail
ETCS

Jestli Vám někdo se SŽDC odpoví si nejsem jist, protože asi tyto stránky nesledují. Nicméně máte samozřejmě pravdu, že kdyby tunelem jezdily pouze vlaky s ETCS, bylo by to správné a čisté řešení. Problém je ale v tom, že aby se investice ekonomicky zdůvodnila, je zapotřebí tunelem provézt určité množství vlaků včetně nákladních, ne tedy jen řekněme IC a EC. A u těch vlaků nižší kategorie, případně nákladních nikdo dnes záruku na 100% vybavení ETCS v roce 2017 nedá.  Ale neklesal bych na mysli, vývoj jde někdy rychle dopředu, třeba se to povede.
To ZZ bych nenazýval staré, bude samozřejmě nové a 100% bezpečné. Když bych uvažoval, že by se běžně jezdilo na AB na čtyři oddíly řekněme po 1,5 - 2 km, tak navržené ZZ nebude podvazovat ani kapacitu tratě.
28.10.2008 | Rail-2005   E-mail

HIP: Děkuji za zodpovězení mé otázky ohledně ZZ.

Nicméně se mi zdá přitažené za vlasy aby se v roce 2019 ještě jezdilo na staré ZZ. To by měla být otázka vlastníka infrastruktury, tedy SŽDC, aby tam nikoho bez ETCS L2 nepustil. Vydám minimální technické pořadavky na vozidla, která chtějí tunel využívat. Prostě rozhodnu a bude. Budu rád, když mi na toto někdo ze SŽDC odpoví!

A když už jsme u toho, předpokládal bych v blízké budoucnosti vybavení tímto zabezpečovačem minimálně všechna vozidla 680, 380 a Taurus 1216 už z důvodu zvyšování rychlosti ze 160 na 200 km/h na vybraných částech infrastruktury. Nejvíce se v současné době hovoří o trati Brno - Břeclav, kde by to až zas taková investice nebyla. Navíc části 4.koridoru na jih od Tábora budou umožňovat rychlost Vvýj 200/ NS 200, takže by bylo záhodno, aby si to pánové na SŽDC trochu ujasnili a měli to pokryto.

24.10.2008 | HIP   E-mail
Krč - Radotín

Oblouku mostu Inteligence nad Strakonickou je opravdu dost "ohoblovaný". V rámci stavby se nejhorší ze tří oblouků nad Strakonickou (jeden pod pojížděnou kolejí, druhý pro výhledové zdvojkolejnění a třetí je jako výhledový do nového tunelu) demoluje, jeden oblouk zůstane a jeden bude přestavěn. Situace je tam špatná a bohužel s mostem tam nejde nic zásadnějšího udělat (oblouk je oblouk), takže stavbou dojde jen k dílčímu zlepšení (cca decimetr).

Co se týká plánů mostu či tunelu, vše by mělo být na SDC v Praze.
23.10.2008 | joxe   E-mail
Pro HIP:
Děkuji za odpovědi. Jak byste tedy viděl následující data v harmonogramu, hlavně Uvedení stavby do provozu 01/2018?
23.10.2008 | HIP   E-mail
Zabezpečovací zařízení v tunelu

Teď už nemáme Sbor požární ochrany, ale Hašičskou záchranou službu. Tunel Barrandov je stavba značně atypická a nelze na ní jednoduše aplikovat normy a předpisy pro požární zabezpečení, úniky apod. Z toho pramení řada jednání s HZS a jejich požadavky. Nicméně požadavky na zabezpečovací zařízení vycházejí z toho, aby se při případné mimořádné události spojené s požárem cestující neudusili:
Trať z Prahy vjede do tunelu a stoupá až cca do poloviny délky u Tachlovic, kde je nejvyšší bod a zároveň ventilátory, které z tunelu odsávají případný kouř. Za Tachlovicemi tunel klesá až pod říčku Loděnice (Svatý Jan pod Skalou) a dále stoupá k portálu Beroun. Problém vznikne, když vlak jednoucí do Berouna přejede nejvyšší bod v Tachlovicích a někde před Svatým Janem se stane mimořádná událost spojená s požárem. Kouř se bude šířit "nahoru" směrem k Tachlovicím, kde bude vyfukován ven. Cestující následného vlaku, pokud by projel Tachlovicemi a zastavil by za hořícím vlakem, by pak mohl zasáhnout kouř směřující nahoru k Tachlovicím. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby následný vlak mohl Tachlovicemi projet až předchozí vlak opustí tunel.
Aby toto mohlo být 100% zaručeno, je zatím počítáno v Tachlovicích s automatickým hradlem, které bude muset být doplněno přenosem kódu na lokomotivu. Řešení je to nestandardní, ale nyní jediné možné. Je pravda, že vše by vyřešil systém ETCS L2, ale dnes není nikdo schopen zaručit, že v době zprovoznění tunelu budou všechny vlaky tímto systémem vybaveny. Nejpravděpodobnější je, že vlaky s ETCS mít problém nebudou a mohou tak i využít rychlost nad 160 km/h, vlaky nevybavené ETCS budou jezdit postaru na návěstidla max. 160 km/h.
23.10.2008 | HIP   E-mail
Harmonogram

Ano, územní rozhodnutí ještě není, protože se nejdříve musí změnit územní plány ve všech dotčených obcích. Ve stávajících územních plánech je trasa VRT ještě ve staré povrchové variantě. Vlastní průzkum je dlouhodobá a náročná záležitost (až 3 roky) , proto se může stát, že bude zahájen v předstihu.
23.10.2008 | HIP   E-mail
Harmonogram 2

To se nyní odhadovat dá jen velmi těžko, protože zpracování takového počtu územních plánů je dost komplikované, natož pak proces schválení. Termín zprovoznění 01/2018 je vázán na zahájení stavby v roce 2010, což už je nyní mimo realitu. Skluz odhaduji dnes 23.10. 14:56 na 1 až 2 roky.
22.10.2008 | Pavel Q   E-mail
Dva vlaky za hodinu snad ne, když jízdní doba tunelem má být 19 minut? Nemyslels že současně mohou být v tunelu v jednom směru nejvýše 2 vlaky?
22.10.2008 | Rail-2005   E-mail

Požární bezpečnost a signalizace v tunelu

Někde (teď už nevím kde) jsem četl, že sbor požární ochrany si vynucuje nějaké speciální požadavky, které by v důsledku vedly při uvažované rychlosti 200 - 250 km/h k extrémně dlouhé zábrzdné vzdálenosti, čímž by klesla kapacita tunelu na 2 vlaky za hodinu v každém směru... Také tam dotyčný tvrdil, že by byly problémy s kolejovými obvody pro AB. Jaké kolejové obvody a AB, když v dnešní době úspěšně funguje ETCS/Level 2? Šíření GSM-R signálu i v takto dlouhém tunelu není v dnešní době problém.

Může to HIP nebo někdo jiný uvést na pravou míru? Předem děkuji.

14.10.2008 | joxe   E-mail
Harmonogram

Dobrý den, když byl podle aktualit dokončen projekt geotechnického průzkumu, proč se neposkočilo v harmonogramu? Znamená to, že předchozí bod není, tj. územní rozhodnutí ještě nebylo získáno a onen projekt je do foroty aby se to nezdržovalo?
04.10.2008 | Kalanis   E-mail
Tohle mám od dědy - stavaře. Už nevím, které všechny firmy prošel, než skončil v Hydroprojektu, ale rozhodně most IQ byl jednou z mála věcí na něž u komunistické moci nadával (jinak byl zarytý komunista). Bohužel se ho již nějaký pátek na to nikdo nezeptá.
Dedukci oprav jsem sestavil na základě vlastínch zkušeností a uzřetelností ze všech staveb, které jsem měl tu čest prolézt.
03.10.2008 | HIP   E-mail
Most Inteligence 2

Máme asi každý jiné zdroje. My je máme od člověka, který zatěžovačku dělal, a ten nám potvrdil, že žádný vážný oproblém nebyl. Štěrk je tam právě kvůli zatěžovačce. Prováděli jsme zkoušky betonu a ty jsou také vyhovující, na posuzování stavu mostu jsme spolupracovali s ČVUT a Kloknerovým ústavem. Pokud máte nějaké zdroje, o kterých píšete, rádi se na ně podíváme.
Na chuchelské straně se plánuje přestavět poslední tři pole.
03.10.2008 | HIP   E-mail
Odbočka pro pokračování VRT

Budoucí možná odbočka se nazývá pracovně Odbočka Beroun. Příprava na odbočku spočívá jednak ve směrovém a výškovém návrhu tratě do stanice Beroun (umožňující mimoúrovňové odbočení z VRT do stanice Beroun) a jednak v rozrážkách pro tratě VRT v místech budoucích výhybek, tzn. že se kousek bude razit ve směru pokračování VRT, aby případná další ražba už stavebně neovlivnila ostění tunelů do stanice Beroun.
03.10.2008 | Qěcy   E-mail
pro HIP:
Kolem Mostu inteligence je spousta fám. Zřejmě proto, že nikdo pořádně neví, proč se stavěla odbočka Tunel tam, kde je a v Chuchelském tunelu a na mostě je jen jedna kolej. Kdysi jsem po tom pátral, ale hodnověrné informace jsem se nedozvěděl. Samé prý a údajně. Ale jsem rád, že aspoň jeden fakt už znám - že profil Chuchelského tunelu nevyhovuje dnešním normám pro dvojkolejný tunel - je moc úzký. A mám k tomu dotaz: byl ten tunel vyhovující v době výstavby trati, nebo byla v projektu chyba? Kdy začala platit nová norma pro průjezdné průřezy?
Mně se moc nechce věřit fámám, že most úmyslně pracující inteligence šidila, aby tak sabotovala stavbu socialismu.
A dotaz druhý: jak vyřešíte kolizní místo nad Strakonickou, kde je klenba mostu tak nízko nad jedním pruhem silnice, že do ní občas narazí vyšší auto, tak že dneska z klenby čouhají armovací dráty?A dotaz poslední: protože už pár let sbírám a fotím materiály o trati Radotín - Krč - Vršovice s. n. čekací koleje, chci se zeptat, kde se dá sehnat plán Mostu inteligence a Chuchelského tunelu?
Díky.
03.10.2008 | Qěcy   E-mail
pro HIP:
Kolem Mostu inteligence je spousta fám. Zřejmě proto, že nikdo pořádně neví, proč se stavěla odbočka Tunel tam, kde je a v Chuchelském tunelu a na mostě je jen jedna kolej. Kdysi jsem po tom pátral, ale hodnověrné informace jsem se nedozvěděl. Samé prý a údajně. Ale jsem rád, že aspoň jeden fakt už znám - že profil Chuchelského tunelu nevyhovuje dnešním normám pro dvojkolejný tunel - je moc úzký. A mám k tomu dotaz: byl ten tunel vyhovující v době výstavby trati, nebo byla v projektu chyba? Kdy začala platit nová norma pro průjezdné průřezy?
Mně se moc nechce věřit fámám, že most úmyslně pracující inteligence šidila, aby tak sabotovala stavbu socialismu.
A dotaz druhý: jak vyřešíte kolizní místo nad Strakonickou, kde je klenba mostu tak nízko nad jedním pruhem silnice, že do ní občas narazí vyšší auto, tak že dneska z klenby čouhají armovací dráty?A dotaz poslední: protože už pár let sbírám a fotím materiály o trati Radotín - Krč - Vršovice s. n. čekací koleje, chci se zeptat, kde se dá sehnat plán Mostu inteligence a Chuchelského tunelu?
Díky.
03.10.2008 | Qěcy   E-mail
pro HIP:
Kolem Mostu inteligence je spousta fám. Zřejmě proto, že nikdo pořádně neví, proč se stavěla odbočka Tunel tam, kde je a v Chuchelském tunelu a na mostě je jen jedna kolej. Kdysi jsem po tom pátral, ale hodnověrné informace jsem se nedozvěděl. Samé prý a údajně. Ale jsem rád, že aspoň jeden fakt už znám - že profil Chuchelského tunelu nevyhovuje dnešním normám pro dvojkolejný tunel - je moc úzký. A mám k tomu dotaz: byl ten tunel vyhovující v době výstavby trati, nebo byla v projektu chyba? Kdy začala platit nová norma pro průjezdné průřezy?
Mně se moc nechce věřit fámám, že most úmyslně pracující inteligence šidila, aby tak sabotovala stavbu socialismu.
A dotaz druhý: jak vyřešíte kolizní místo nad Strakonickou, kde je klenba mostu tak nízko nad jedním pruhem silnice, že do ní občas narazí vyšší auto, tak že dneska z klenby čouhají armovací dráty?A dotaz poslední: protože už pár let sbírám a fotím materiály o trati Radotín - Krč - Vršovice s. n. čekací koleje, chci se zeptat, kde se dá sehnat plán Mostu inteligence a Chuchelského tunelu?
Díky.
Záznamů: 181-200 z 240