Diskuse
Your post
Jméno
E-mail
Kontrolní pole
  You must read and type the 3 chars within 0..9 and A..F
Text vyobrazený na obrázku přepište do textového pole a potvrďte tlačítkem "Odeslat".
    
«« « 9 10 11 12
Záznamů: 221-240 z 240
15.08.2008 | HIP   E-mail
Rubanina

Trasa tunelu se skutečně posunula o něco severněji právě kvůli rizikům při průchodu tunelovacích strojů krasem (hlavně kvůli dutinám). Objem vytěženého vápence se tak podstatně zmenšil a těžen bude hlavně u Prahy. I tak o vytěženou rubaninu s vápencem cementárny zájem nemají. Problémem je nesourodá kvalita, fragmentace, příměsi apod. Vytipované místo pro deponii - lom holý Vrch byl vybrán právě z důvodu jeho blízkosti a především možnosti dopravy po vlečce, což je požadavek samospráv. Vzhledem ke stavu silnic v regionu se jim nedivím.

Do lomu Holý Vrch se vejde cca 6,5 mil. m3 rubaniny. To je cca celý objem z tunelu, ale je možné, že nějaká část se bude vyvážet jinak, např. se uvažuje o dopravě z Prahy po Vltavě.
15.08.2008 | JanK   E-mail

A co letiště?

Zdravím, je tu někdo, kdo by mi mohl vysvětlit, proč tak významná trať nevede přes tak významné letiště Ruzyně? Případně zda se počítá alespoň s nějakým připojením k letištní smyčce tak, aby alespoň některé vlaky mohly na letišti zastavovat, a potom pokračovat v původním směru?

15.08.2008 | HIP   E-mail
Trakční vedení

V současné době není na dráze schválená žádná sestava trakčního vedení pro rychlosti nad 200 km/h. Z tohoto důvodu není trakce v přípravné dokumentaci (dokumentace pro územní rozhodnutí) přesně specifikovaná. Nějakou sestavu vyvíjí EŽ, v Evropě je více výrobců, kteří to již mají vyvinuté. Do doby zpracování projektu stavby (dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby) proto musí být na dráze nějaká sestava schválena.
15.08.2008 | JanK   E-mail

A co letiště?

Zdravím, je tu někdo, kdo by mi mohl vysvětlit, proč tak významná trať nevede přes tak významné letiště Ruzyně? Případně zda se počítá alespoň s nějakým připojením k letištní smyčce tak, aby alespoň některé vlaky mohly na letišti zastavovat, a potom pokračovat v původním směru?

15.08.2008 | JanK   E-mail

A co letiště?

Zdravím, je tu někdo, kdo by mi mohl vysvětlit, proč tak významná trať nevede přes tak významné letiště Ruzyně? Případně zda se počítá alespoň s nějakým připojením k letištní smyčce tak, aby alespoň některé vlaky mohly na letišti zastavovat, a potom pokračovat v původním směru?

15.08.2008 | JanK   E-mail

A co letiště?

Zdravím, je tu někdo, kdo by mi mohl vysvětlit, proč tak významná trať nevede přes tak významné letiště Ruzyně? Případně zda se počítá alespoň s nějakým připojením k letištní smyčce tak, aby alespoň některé vlaky mohly na letišti zastavovat, a potom pokračovat v původním směru?

15.08.2008 | HIP   E-mail
Letiště

Letiště bude napojeno rychlodráhou do Kladna a ještě k tomu prodlouženou trasou metra A, tudíž mi třetí napojení přijde už luxus, neboť by nebylo zadarmo. To hlavně proto, že napojení letiště by bylo formou odbočky z tunelu Barrandov a v tunelu by odbočka vedla ještě dalších cca 12 kilometrů.

Nicméně byla zpracována studie, jak by šlo letiště napojit, je tam několik variant a počítalo se s tím, že dále by VRT z letiště vedla směr Drážďany. Problém je ale v tom, že VRT do Německa byla doposud uvažovaná ve dvou variantách se zaústění do Holešovic (varianta H) a do Vysočan (varianta V). Do územního plánu se nakonec dostala varianta V, což napojení letiště na VRT svým způsobem pohřbilo - muselo by dojít k zásadnímu rozhodnutí na MD a ke změně územních plánů.
05.08.2008 | Rail-2005   E-mail

Styk napěťových soustav

Vybudováním tunelu Praha-Beroun a restrukturalizací stanice Beroun se tyto styky zásadním způsobem mění. V Berouně vzniká část nádraží napájená 3000 V ss (pro příměstskou dopravu) odělené několika kolejovámi spojkami (se stykem napájecích soustav) od druhé části napájené 25000 V 50 Hz, která bude bude přímo napojena z jedné strany na most do tunelu Beroun-Praha a z druhé strany na přeložku skrze seřaďovací nádraží. Tímto se zároveň přesouvá styk obou soustav z dnešní šíré trati (km 41,1) do oblasti spojek v nádraží Beroun (cca km 38,0).

Na pražské straně vedou z Praha-Smíchov 4 koleje. Dvojice, která vede po staré trati údolím Berounky zůstává samozřejmě 3000 V ss. Druhá dvojice vstupující do tunelu v Hlubočepích má přechod na 25000 V 50 Hz umístěn v oblasti pod Hlubočepským kostelíkem, hned po výjezdu z nádraží.

Jen mám dotaz na někoho z odborníků. Typů střídavého vedení je několik. U nás se zatím používá jeden (teď nevím, jaké má označení), ale vzhledem k uvažované rychlosti v tunelu 200+ km/h bych nejspíš očekával něco z vyšším napětím nosného lana (jako je běžné na VRT v západní Evropě). Dozvím se odpověď?

04.08.2008 | P_V   E-mail
Ha, ctechácký výtvor žere odkazy. Takže o lomu přímo od provozovatele:
http://www.lomy-morina.cz/pr_holyvrch.html
I mně je divné, jaký smysl má vykopat díru v zemi, odvozit vápenec kilometry daleko, a odjinud zas tutéž surovinu nakopat a zavézt zpátky. Leda snad, že by přetrasováním tunelu mimo krasovou oblast byl vápenec méně hodnotný. Pro umělý kopec jsem všemi deseti, ostatně všechny zajímavější a nyní i ceněné lokality vznikly lidskou činností. A za 20 let bude každému jedno, jestli se ten malebný kopec nasoptil v třetihorách nebo navezl tatrovkami.
02.08.2008 | MartinR   E-mail

P_V: Pokud se s lomem počítalo jako s rekreační lokalitou, bezpochyby mimořádně atraktivní, tak jeho zavezení považuji za obrovskou chybu.

Robert Šalda: Ano, napadlo mě to jako hlavní důvod, když jsem v aktualizované mapce viděl, že trasa se liší od původního návrhu. Zavezení nějaké blízké "díry v zemi" vypadá jako nejekonomičtější řešení (obzvlášť díky použití vlečky). Jaký má být výsledný objem odpadní rubaniny? Bydlím v Nových Butovicích a nad Centrálním parkem se tyčí halda o původním objemu 1 mil. m3 (nyní po částečné rekultivaci). Ať se to někomu líbí nebo ne, je to zajímavý krajinotvorný prvek zpestřující panelákovou zástavbu a častý cíl vycházek mnoha lidí. Proč nevytvořit s citlivým přístupem umělý kopec například navýšením kopce mezi Mořinou a Kozolupy (Kammený vrch 428 m) v místě bývalého(?) odpalovacího stanoviště raket. Na vrcholu by vznikla zajímavá vyhlídka nejen na Český Kras, ale v úhlu 360° (jde o jeden z nejvyšších bodů v oblasti). Uznávám, že náklady by byly podstatně vyšší a doprava by výrazně zatížila okolí.

02.08.2008 | MartinR   E-mail

P_V: Pokud se s lomem počítalo jako s rekreační lokalitou, bezpochyby mimořádně atraktivní, tak jeho zavezení považuji za obrovskou chybu.

Robert Šalda: Ano, napadlo mě to jako hlavní důvod, když jsem v aktualizované mapce viděl, že trasa se liší od původního návrhu. Zavezení nějaké blízké "díry v zemi" vypadá jako nejekonomičtější řešení (obzvlášť díky použití vlečky). Jaký má být výsledný objem odpadní rubaniny? Bydlím v Nových Butovicích a nad Centrálním parkem se tyčí halda o původním objemu 1 mil. m3 (nyní po částečné rekultivaci). Ať se to někomu líbí nebo ne, je to zajímavý krajinotvorný prvek zpestřující panelákovou zástavbu a častý cíl vycházek mnoha lidí. Proč nevytvořit s citlivým přístupem umělý kopec například navýšením kopce mezi Mořinou a Kozolupy (Kammený vrch 428 m) v místě bývalého(?) odpalovacího stanoviště raket. Na vrcholu by vznikla zajímavá vyhlídka nejen na Český Kras, ale v úhlu 360° (jde o jeden z nejvyšších bodů v oblasti). Uznávám, že náklady by byly podstatně vyšší a doprava by výrazně zatížila okolí.

01.08.2008 | MartinR   E-mail

Zdravím. Nejsem si jistý, zda je tu již spuštění st někdo, kdo by mi mohl zodpovedět můj dotaz: Dříve jsem četl, že o rubaninu z tunelů má zájem radotínská cementárna, která ji byla ochotna vykupit. Zde v aktualitách jsem se dozvěděl, že má být použita k rekultivaci lomu u Trněného Újezdu.

Proč taková změna plánu? Vyšlo z geologického průzkumu, že materiál je pro zpracování v cementárně nevhodný, nerentabilní, nebo jde o nějaký ekologický pokyn shora? Děkuji za odpověď

01.08.2008 | P_V   E-mail
MartinR: Ona to nebude ani tak rekultivace, jako zasypání. Rekultivace se plánovala doteď, lom se úmyslně těží tak, aby z něj cca za 10 let mohlo vzniknout malebné přírodní koupaliště - tedy něco jako Amerika, ale se zabezpečenými stěnami a přístupem. Viz A to vše přijde vniveč.
01.08.2008 | Robert Šalda   E-mail
K tomu zasypání lomu vs. zpracování rubaniny v cementárně mám pouze následující  domněnku. V průběhu přípravy projektu se trasa tunelu měnila. Mimo jiné to mělo být rozděleno i na dva tunely s průchodem na povrch poblíž Sv. Jana pod Skalou. Uvažovalo se i o prozatímním vybudování jednoho jednokolejného tunelu a následném postavení druhé roury. Projektanti a investor nakonec došli k závěru, že rubat tunel v krasovém území je rizikové vzhledem ke složité geologii. A tak vede výsledná trasa o trochu severnějí od původně uvažované. Z toho vyplývá, že toho vytěženého vápence bude asi podstatně méně než se původně očekávalo. Toto je pouze má domněnka, kterou jsem vydedukoval z toho co se kde o tunelu psalo.
31.07.2008 | Cybermud   E-mail
Tak se sem pomalu přesouvám z webu o "novém spojení" :) Pravděpodobně spolu budeme deset let, tak bych chtěl popřát do těch roků vše nejlepší a hodně zdraví nejen všem pracovníkům stavby, ale pevné nervy i nám diskutujícím. Jsem rád a to velmi, že se v ČR bude realizovat VRT a to nejen z pohledu "Národní hrdosti" ale i z pohledu cestujícího. :)
30.07.2008 | Pavel Q   E-mail
Já tam zvuk mám
30.07.2008 | Pavel Q   E-mail
Pro správce webu: Máte v tomto fóru strašně těžkou CAPSCHu. Trvalo mi asi 5 pokusů, než se mi to povedlo přečíst.
30.07.2008 | Yaqub   E-mail
Zvuk tam mám. Web je velice poutavý. Nemůžu se dočkat, až se tu jednoho dne objeví fotografie ze stavby.
30.07.2008 | Libor Klepac   E-mail
Dobry den, zvuk ve videu jde (doporucuji pouzivat nejaky prehravac, ktery primo/neprimo pouziva ffmpeg - na windows napr. mediapack CCCP) ty tunely budou napajeny 25kV stridave?
29.07.2008 | Slídil   E-mail
Zvuk u videa zlobí (nejde) jen mě, nebo i ostatním ?
«« « 9 10 11 12
Záznamů: 221-240 z 240